Article 24113

Title of the article

TECHNOLOGY OF DEVELOPING COMMUNICATIVE READINESS IN STUDENTS OF LAW 

Authors

Agaeva Al'bina Vladimirovna, Senior lecturer, sub-department of state and law history, Orel State University
(Orel, 59 Komsomolskaya str.), alb-agaeva@yandex.ru

Index UDK

378.02

Abstract

The article describes the author's model of developing communicative readiness of students – the future lawyers. The author reveals the basic principles, objectives and means used in the communicative technology readiness of students. It is proposed to form a communicative readiness on the basis of context education technology.

Key words

communicative readiness, students, legal activity

Download PDF
References

1. Romanov, V. V. Yuridicheskaya psikhologiya : ucheb. / V. V. Romanov. – M. : Yurist", 1999. – 559 s.
2. Kosyanova, O. M. Integrativnyy podkhod k formirovaniyu professional'noy kommunikativnoy
kompetentnosti studentov pravovykh spetsial'nostey : avtoref. dis. ... d-ra ped. nauk / Kosyanova O. M. – M., 2008. – 49 s.
3. Sigov, I. I. Problemy razrabotki konkretnogo soderzhaniya modeley spetsialistov shirokogo profilya / I. I. Sigov. – L. : Prosveshchenie, 1974. – 182 s.
4. Zhukova, I. A. Kontekstnoe obuchenie kak sredstvo formirovaniya professional'noy kompetentnosti budushchikh yuristov : avtoref. dis. ... kand. ped. nauk / Zhukova I. A. – M., 2011. – 22 s.
5. Verbitskiy, A. A. Aktivnoe obuchenie v vysshey shkole: kontekstnyy podkhod / A. A. Verbitskiy. – M. : Vysshaya shkola, 1991. – 204 s.
6. Verbitskiy, A. A. Pedagogicheskie tekhnologii kontekstnogo obucheniya : nauch.- metod. posobie / A. A. Verbitskiy. – M. : MGGU im. M. A. Sholokhova, 2010. – Vyp. 1. – 52 s.

 

Дата создания: 08.10.2014 17:24
Дата обновления: 14.10.2014 12:59